kodiċi

kodiċi

<?php
ini_set ('display_errors', 1);
require_once ('PHPExcel.php');
require_once ('PHPExcel / IOFactory.php');
include_once ('../../../ wp-load.php');
$ objPHPExcel = PHPExcel ġdid ();
globali $ wpdb;
// $ objPHPExcel-> getActiveSheet ();

$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('A1 ′,' Rapporti ta 'Donazzjoni');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> mergeCells ('A1: C1 ′, ”);
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('A2', 'SI');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('B2', 'Proġett');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('C2', 'Sottoproġett');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('D2', 'Location');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('E2', 'Total');

$ file = 'Donazzjoni'. ħin (). ".xlsx"; //
// $ objWriter = PHPExcel_IOFactory :: createWriter ($ objPHPExcel, 'Excel2007');
// $ objWriter-> save ("upload / excelsheet /". $ file);
// Tidħil mill-ġdid tal-worksheet
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> setTitle ('Matriċi tal-Prezzijiet');

// Issettja l-indiċi tal-karta attiva għall-ewwel folja, għalhekk Excel jiftaħ dan bħala l-ewwel folja
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0);

$ startdate = $ _REQUEST ['exportstartdate']. ' 00:00:00 ′;
$ enddate = $ _REQUEST ['exportenddate']. ' 00:00:00 ′;

$ queryexport = ("SELECT". $ wpdb-> prefiss. "user_donating. *,". $ wpdb-> prefix. "selezzjonijiet. *, somma (". $ wpdb-> prefiss. "user_donating.total_amt) bħala ammont totali MINN ". $ Wpdb-> prefiss." User_donating LEFT JOIN ". $ Wpdb-> prefiss." Selezzjonijiet FUQ ". $ Wpdb-> prefiss." User_donating.selection_id = ". $ Wpdb-> prefiss." Selections.uniqetime_id WHERE posted_date bejn '". $ startdate."' U ''. $ enddate. "'GRUPP skond il-proġett, sub_proġett, lokazzjoni");

$ riżultat = mysql_query ($ queryexport);
$ header = ”;
$ i = 3;
$ j = 1;

filwaqt li ($ row = mysql_fetch_array ($ riżultat)) {
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('A'. $ i, $ j);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('B'. $ i, $ filliera ['proġett']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('C'. $ i, $ ringiela ['sub_project']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('D'. $ i, $ ringiela ['lokazzjoni']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('E'. $ i, '£' .numru_format ($ ringiela ['totalamount'], 2));

$ i ++;
$ j ++;
}

$ objWriter = PHPExcel_IOFactory :: createWriter ($ objPHPExcel, 'Excel2007');
$ objWriter-> save ("upload / excelsheet /". $ file);
$ file_url = 'upload / excelsheet /'.$ fajl;

header ('Kontenut-Tip: application / vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
header ("Dispożizzjoni tal-Kontenut: sekwestru; isem tal-fajl =". $ fajl);
header (“Kontroll tal-Cache: għandu jerġa 'jiġi vvalidat, wara l-verifika = 0, verifika minn qabel = 0 ″);
ob_end_clean ();
readfile ($ file_url);
ħruġ;

?>Bżonn l-għajnuna? Ikklikkja hawn għall-għajnuna fuq l-internet